Hana

Hana

Srpski odbrambeni pas Hana je ženka vrlo oštrog temperamenta.Ne dozvoljava nijednom strancu da uđe na teritoriju koja joj je poverena na čuvanje.

Vrlo skočna i pokretna kuja sa izrazitim zaštitničkim nagonom.

Show buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Youtube
Hide Buttons