Javno obaveštenje

Javno obaveštenje odgajivačima Srpskog Odbrambenog Psa,skraćeno SOP-a

Međunarodni zakon o autorskom delu,autorskom vlasništvu i autorskim pravima veoma je precizan i jasan :

Zemlje nastale raspadom bivše SFRJ su potpisnice tog istog međunarodnog zakona,i sa njim su usaglasile svoje zakonodavstvo,na tom pravnom području.

Po međunarodnom zakonu o autorskom delu i autorskom valsništvu,Srpski Odbrambeni pas je autorsko delo i autorsko vlasništvo Nenada Gavrilovića od 1992. godine.

Šta to jasnije znači?

Ime „Srpski Odbrambeni pas“,skraćemo „SOP“ je autorsko vlasništvo Nenada Gavrilovića.

Svako neovlašteno korišćenje tog imena,bez dozvole i saglasnosti vlasnika tog imena,Nenada Gavrilovića,spada pod krađu autorskih prava,i dolazi pod udar krivičnog zakona u državama potpisnicama zakona o autorskim pravima.

U praksi,štampanje imena Srpski Odbrambeni pas na odevne predmete,zastave,grbove i slično,bez saglasnosti i odobrenja vlasnika tog imena je krađa autorskih prava.

Privatni rodovnik Srpskog Odbrambenog psa,koji izdaje Nenad Gavrilović ja autorski zaštićen,i falsifikovanje tog rodovnika je krađa autorskih prava.

Rasa psa Srpski odbrambeni pas je privatna rasa čiji je vlasnik Nenad Gavrilović. I standard rase Srpski Odbrambeni pas je privatni standard Nenada Gavrilovića,te samo on kao vlasnik ima pravo da menja i dopunjava standard prema svojim ličnim željama.

Svi oni koji pokušavaju da menjaju standard Srpskog Odbrambenog psa,podvode se pod krađu autorskih prava standarda Srpskog Odbrambenog psa.

Neki ljudi ne razumeju šta to znači. To znači,ako čovek kupi štene Srpskog Odbrambenog psa,on je vlasnik jedne jedinke Srpskog Odbrambenog psa. A niukom slučaju nije kupovinom tog šteneta postao vlasnik rase Srpski Odbrambeni pas,nije postao vlasnik standarda Srpskog Odbrambenog psa,i nije postao vlasnik imena Srpskog Odbrambenog psa. Te to ime ne može koristiti u svoje privatne svrhe,i reklamiranje svojih proizvoda sa imenom i likom Srpskog Odbrambenog psa.

Slika Srpskog Odbrambenog psa na privatnom rodovniku Nenada Gavrilovića je autorskim pravom zaštićena,i niko je ne može koristiti bez odobrenja Nenada Gavrilovića.

Održavanje javnih skupova i smotri rase Srpski Odbrambeni pas,bez odobrenja vlasnika rase i tvorca rase Nenada Gavrilovića je čista krađa autorskih prava,i dolazi pod udar krivičnog zakona države u kojoj se to dešava.

Srpski Odbrambeni pas,rasa psa,je privatno vlasništvo Nenada Gavrilovića,i niko nema pravo da podnosi zahtev nijednom kinološkom savezu u svetu za priznavanje njegove rase. Svi koji taj zahtev podnesu,biće tuženi za krađu autorskih prava,a kinološki savez koji prizna rasu i počne da izdaje svoje rodovnike za privatnu rasu Nenada Gavrilovića,biće isto tako tužen za krađu rase,platiće odštetu na sudu i biće mu ukinuto pravo na izdavanje rodovnika.

Nenad Gavrilović nikada nikome nije rekao da će rasa Srpski Odbrambeni pas biti zvanično priznata od strane nekog kinološkog saveza,nego je upravo govorio da nema nikakve potrebe da bilo koji kinološki savez priznaje SOP-a,jer je to njegova lična,privatna rasa. A priznanje rase od strane neke kinološke organizacije znači doslovno da se on odriče prava na svoju rasu,i dobrovoljno je predaje nekoj kinološkoj organizaciji,što Nenadu Gavriloviću nije u interesu,niti će to ikada uraditi.

Srpski Odbrambeni pas će ostati zauvek privatna rasa.

Do sada su mnogi kršili autorska prava Nenada Gavrilovića,ali sada je došao kraj samovolji tih pojedinaca. Ako ne prestanu sa tom svojom samovoljom,i krađom autorskih prava,a i krađa u pokušaju je krađa po zakonu,biće tuženi i platiće ogromne odštete za to što rade.

Svi oni koji su nezadovoljni ovim gore navedenim činjenicama,uopšte ne moraju da drže rasu Srpski Odbrambeni pas,niti ih iko na bilo koji način prisiljava na to.

 

Na Romaniji, 23. Oktobar 2010.

Nenad Gavrilović,tvorac rase Srpski Odbrambeni pas,i vlasnik svih autorskih prava na rasu Srpski Odbrambeni pas

 

Javno obaveštenje

 

 

Show buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Youtube
Hide Buttons