Karakteristike

Karakteristike Srpskog odbrambenog psa

 

 Srpski Odbrambeni Pas je izuzetno hrabar pas koga ne može uplašiti čovek niti bilo koja životinja,pucanj ga ne može preplašiti nego mu samo povećava pažnju. S.O.P. je nenadmašan čuvar lica i imovine, za svog gospodara je spreman da žrtvuje i sopstveni život.

Ovi psi imaju veoma mirnu i stabilnu narav u normalnim okolnostima. U svakom trenutku reaguju najprihvatljivije za datu situaciju i veoma brzo donose logične odluke kako delovati.

S.O.P. je veoma nepoverljiv prema nepoznatim licima i ne voli nova upoznavanja. Ti psi svojim izgledom ulivaju strahopoštovanje, njihova pojava će odvratiti svakoga ko ima loše namere prema njegovom vlasniku ili teritoriji koja mu je poverena na čuvanje.

S.O.P. je nepodmitljiv pas, te bez dozvole vlasnika neće dozvoliti nikome da uđe u posed koji čuva. Istovremeno je i idealan porodični pas, lepo se ponaša u šetnji (na ulici, po parkovima...), ne izaziva nevolje. Veoma je tolerantan prema deci iz porodice vlasnika, prema njima se odnosi zaštitnički i neće dozvoliti bilo kakvo neprijateljsko ponašanje nepoznatih osoba. U slučaju provokacija S.O.P. će prvo regovati potmulim režanjem koje postaje sve jače i jače i prerasta u snažan lavež.

Ukoliko stranac ne obrati pažnju na te znake upozorenja može doći do žestokog I snažnog napada. Na negativan nadražaj ovi psi reaguju oštro i silno, i kada dođe do situacije da S.O.P. mora da reaguje on se nikada neće prvi povući iz sukoba bez obzira da li je u pitanju čovek ili životinja. S.O.P. ne ulazi u sukob da ubije nego da pobedi i time zaštiti svoju teritoriju, vlasnika i njegovu porodicu. S.O.P. je veoma poslušan pas, izvršava sve komande vlasnika (osoba koja ga hrani, izvodi u šetnju...), ali i ostalih članova porodice (svi koji se nalaze na istoj teritoriji na kojoj je i pas). On se odlikuje velikom prilagodljivošću na sve vremenske uslove.To su veoma zdravi psi, žilavi i otporni na mnoge bolesti. Veoma retko oboljevaju i nisu česti gosti kod veterinara.Do sada nije primećeno da ima srčanih, bubrežnih ili koštanih problema, koje su sve više karakteristika pojedinih rasa. Ženke donose brojno potomstvo bez ikakve veterinarske pomoći. Dobre su majke, veoma požrtvovane i zaštitnički nastrojene, tako da se štenci ne mogu videti bez prisustva vlasnika a kuja se mora skloniti u drugi boks.

 

 

Show buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Youtube
Hide Buttons