Video

Neo, Zoe,Flo,Kama i Volga

Srpski odbrambeni pas Max 11 godina

Srpski odbrambeni pas Kapo brani svoju teritoriju!

Ženka 6 nedelja iz kombinacije Bak (Ringo x Fita) x Dana (Argos-Kapo x Megi)

Ris mužjak iz kombinacije Meda iz Platičeva x Matora

American bulldog Bea and serbian defense dog Megi

Bandog Father serbian defense dog Argos(Kapo) mother American bulldog Bea

American bulldog Buli and Bea

American bulldog puppies

Show buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Youtube
Hide Buttons